CZYM SĄ UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE I JAKIE SĄ ICH RODZAJE?

207543694-45.jpg

Pierwszą rzeczą, która przychodzi każdemu do głowy jest zapewne OC, które wszyscy właściciele firm Ubezpieczenie indywidualne czy grupowe pracowników? lub innego pojazdu muszą posiadać. Mało kto natomiast wie, że obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają także gospodarstwa rolne i wiele innych. Wszystkie je proponują różnorakie firmy ubezpieczeniowe.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych to nie wszystko
Ubezpieczenie obowiązkowe, jak sama nazwa mówi, jest takim typem ubezpieczenia, które w określonych sytuacjach po prostu trzeba mieć wykupione. Jego brak może spowodować bardzo niemiłe konsekwencje na przykład w postaci kar pieniężnych. Gdy wpisze się w wyszukiwarkę internetową hasło „ubezpieczenia obowiązkowe”, jeden z pierwszych wyników odsyła do Ustawy, która została zatwierdzona dnia 22 maja w 2003 roku. Mówi ona o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a także Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Chociaż ustawa w miarę szczegółowo określa zasady zawierania poszczególnych ubezpieczeń, to wymienia jedynie trzy rodzaje ubezpieczeń, które są obowiązkowe i dołącza do tego szczegółowe wytyczne. Są to: ubezpieczenie OC Jak funkcjonują ubezpieczenia grupowe w pracy dla posiadaczy różnych pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie OC rolników, ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego od ognia oraz innych wydarzeń losowych, które mogą się ewentualnie pojawić.